אתם צופים בנושא סיכום כחלק מהקורס ממלכת היושר מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.