אתם צופים בנושא האצת הגשמת המשאלה שלכם כחלק מהקורס הבורא ואני מאת חנה פילניק.