אתם צופים בנושא איך אתם יודעים אם התפילה עובדת כחלק מהקורס הבורא ואני מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.