אתם צופים בנושא איך אתם יודעים אם התפילה עובדת כחלק מהקורס הבורא ואני מאת חנה פילניק.