אתם צופים בנושא התמודדות עם ספקות ומחשבות שליליות כחלק מהקורס הבורא ואני מאת חנה פילניק.