אתם צופים בנושא תפילה לעומת ברכה כחלק מהקורס הבורא ואני מאת חנה פילניק.