אתם צופים בנושא שימוש בנשמה לריפוי כחלק מהקורס עוצרים את וירוס הקורונה מאת חנה פילניק.