אתם צופים בנושא טכניקת CCH שער לשלום פנימי כחלק מהקורס עוצרים את וירוס הקורונה מאת חנה פילניק.