אתם צופים בנושא נשימה בזמן לחץ כחלק מהקורס עוצרים את וירוס הקורונה מאת חנה פילניק.