אתם צופים בנושא מנטרות ושיחות שכנוע ועידוד פנימיות כחלק מהקורס עוצרים את וירוס הקורונה מאת חנה פילניק.