אתם צופים בנושא הקשר האנרגטי בין אם לילדיה כחלק מהקורס אהבת אם מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.