אתם צופים בנושא ביצוע טכניקת ההכלה כחלק מהקורס להביא את השלום למערכות היחסים שלכם מאת חנה פילניק.