אתם צופים בנושא רקע כחלק מהקורס להביא את השלום למערכות היחסים שלכם מאת חנה פילניק.