אתם צופים בנושא כמה זמן להכיל כחלק מהקורס להביא את השלום למערכות היחסים שלכם מאת חנה פילניק.