אתם צופים בנושא להבין מה אתם מבקשים כחלק מהקורס כוחה של תפילה אפקטיבית מאת חנה פילניק.