אתם צופים בנושא שאלות ותשובות כחלק מהקורס כוחה של תפילה אפקטיבית מאת חנה פילניק.