אתם צופים בנושא דיונות החול כחלק מהקורס המתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות אונליין מאת חנה פילניק.