אתם צופים בנושא כוחה של המחשבה במערכות יחסים כחלק מהקורס גשר למערכות יחסים טובות יותר מאת חנה פילניק.