אתם צופים בנושא שינוי השלט משלילי לחיובי כחלק מהקורס גשר למערכות יחסים טובות יותר מאת חנה פילניק.