אתם צופים בנושא כשאנשים אומרים ריפוי למה הם מתכוונים כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.