אתם צופים בנושא למה בני אדם רוצים לדעת ממה הם סובלים כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.