אתם צופים בנושא מה קדם לסבל? כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.