אתם צופים בנושא איך CCH עובד – תיקון והשלמה כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.