אתם צופים בנושא האם ניתן למנוע טראומה כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.