אתם צופים בנושא איך ניתן למנוע סבל כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.