אתם צופים בנושא איך לבצע תיקון עם יקירי ליבכם כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.