אתם צופים בנושא הכוח של CCH - סיכום כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.