אתם צופים בנושא שטיפת אור כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.