אתם צופים בנושא הפניית בקשה לנשמה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.