אתם צופים בנושא טכניקת CCH הפניית בקשה לנשמה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.