אתם צופים בנושא כמה פעמים ביום להפנות בקשה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.