אתם צופים בנושא נקיון הנשמה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.