אתם צופים בנושא טכניקת CCH ניקיון הנשמה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.