אתם צופים בנושא ביצוע טכניקת CCH ניקיון הנשמה על הילדים שלכם כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.