אתם צופים בנושא רקע כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.