אתם צופים בנושא כוח החיים של האדם כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.