אתם צופים בנושא שימוש בנשמה לריפוי כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.