אתם צופים בנושא קבלה ואיחוד עם הנשמה כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.