אתם צופים בנושא טכניקת CCH אש הנשמה כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.