אתם צופים בנושא אש הנשמה כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.