אתם צופים בנושא התמודדות עם מצב חיים טראומטי כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.