אתם צופים בנושא טכניקת CCH ניקיון הנשמה מחוויה טראומטית כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.