אתם צופים בנושא כמה פעמים מבצעים טכניקת CCH ניקיון הנשמה מחוויה טראומטית כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.